HAHMOTERAPIA LYHYESTI

Hahmoterapian pääasiallinen kehittäjä on Frederick ”Fritz” Perls (1893-1970). Hän toimi psykoanalyytikkona Saksassa ja Etelä-Afrikassa. Muutettuaan Yhdysvaltoihin hän perusti vaimonsa Lauran kanssa New York Institute of Gestalt Therapy’n vuonna 1950.
Perlsin tavoite oli luoda terapiamuoto joka soveltuisi pitkäkestoista psykoanalyysia paremmin kansanterveystyöhön. Hän otti vaikutteita mm. psykodraamasta (Moreno), psykoanalyysista (Freud), bioenergetiikasta ja kehoterapiasta (Reich, myöh. myös Lowen).

Hahmoterapian johtoajatus on, että elämä tässä ja nyt koostuu nykyhetken kokemisesta tuntein ja aistein. Elämä tapahtuu nyt, kun luet tätä tekstiä.

Tässä hetkessä olet menneisyyden ja tulevaisuuden saumakohdassa. Menneisyyden tapahtumat, kokemukset ja ihmissuhteet vaikuttavat siihen, kuinka koet tämän hetken. Ajatus saattaa sitoutua menneisyydessä kesken, tai vaille ratkaisua jääneeseen tapahtumaan ja haitata nykyhetkessä elämistä.
Myös se, millaisissa olosuhteissa vartuit ja kuinka ympäristösi sinut määritti vaikuttaa minäkuvaasi tänään.
Menneisyys määrittää myös sen, millaisena näet tulevaisuutesi; ajatus tulevasta saattaa aiheuttaa esim. ahdistusta, pelkoja, jännitystä tai ylisuuria odotuksia.

Hahmoterapian mukaan ei ole pelkästään yksilön oma syy, että hän on sellainen kuin on tänään; kasvuympäristö ja läheiset muokkaavat psyykeä voimakkaasti ja jättävät jälkensä.
Suhtautuminen itseensä, ympäristöönsä, tilanteensa työstäminen ja muuttaminen, sekä halu tähän on kuitenkin hänen omalla vastuullaan.

Hahmoterapiassa terapeutin rooli on aktiivinen. Terapeutti tekee havaintoja asiakkaasta (puhetapa, energiataso, fyysiset eleet), jotka toimivat suunnan näyttäjinä ja usein tuovat esiin sisäistä liikettä ja alaspainettuja tunteita.
Keskustelun tukena käytetään erilaisia tekniikoita: kehotyöskentelyä, tyhjää tuolia, piirtämistä, maalaamista, aggression purkua nyrkkeilysäkkiin, rentoutumista ja mielikuvaharjoituksia. Myös unityöskentely on tärkeässä roolissa.

Elämässä kaikki ei välttämättä ole sitä, miltä näyttää; itseään ja suhdettaan ympäristöön kannattaa kyseenalaistaa ja tutkia tarkemmin.
Mitä löydät yllä olevasta kuvasta?

Paluu etusivulle

 

 Puh. 040 532 6494 | info (@) umhahmoterapia.fi