SOVELTUVUUS

Hahmoterapia (gestalt-terapia) on psykoterapian menetelmä, joka soveltuu lyhytterapiaan ja pidempikestoiseen terapiaan.

Psykoterapia on tuloksellisempaa, mikäli asiakkaalla on kyky itsenäiseen työskentelyyn myös arjessa, sekä halu sitoutua terapiaprosessiin myös sen hankalissa vaiheissa.

Vastaanotollani terapiassa voidaan paneutua mm. seuraaviin kysymyksiin:
Perusluottamus ja sen puute, oman lapsuuden vaikutus nykytilanteeseen, ahdistus, masennus, yksinäisyys, kriisit, juurettomuus, parisuhdeongelmat, ihmissuhdeongelmat, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, neuroottiset toimintamallit, kaksisuuntainen mielialahäiriö, paniikkihäiriö, posttraumaattiset stressireaktiot, traumasta toipuminen ym.

Mikäli asiakkaalla on voimakas psyykenlääkitys, joka vaikuttaa tunneilmaisuun hidastavasti, terapia painottuu kognitiiviseen tai ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Paluu etusivulle

 

 Puh. 040 532 6494 | info (@) umhahmoterapia.fi